ב”ה ובשם השם נעשה ונצליח.

Yehudim Yekarim. He aqui, una nueva subtitulización en español, de parte del video de “Torah & Science” del Rav. Espero que les guste!.

שבח למרא עלמין