פרשת משפטים – דיני עבדים, נזקי ממון, הלואות, הוצאה להורג, פצויים כספיים, קללות, מכה ומבזה הוריו, רצח, דיני שומרים, אונס, הדרדרות החברה

Click here to listen to פרשת משפטים - דיני עבדים, [...]

By |2023-11-18T16:18:23-05:00November 18, 2023|Audios Hebrew, פרשת השבוע|Comments Off on פרשת משפטים – דיני עבדים, נזקי ממון, הלואות, הוצאה להורג, פצויים כספיים, קללות, מכה ומבזה הוריו, רצח, דיני שומרים, אונס, הדרדרות החברה

פרשת משפטים – דיני עבדים, נזקי ממון, הלואות, הוצאה להורג, פצויים כספיים, קללות, מכה ומבזה הוריו, רצח, דיני שומרים, אונס, הדרדרות החברה

By |2023-11-18T16:18:23-05:00November 18, 2023|Videos Hebrew, פרשת השבוע|Comments Off on פרשת משפטים – דיני עבדים, נזקי ממון, הלואות, הוצאה להורג, פצויים כספיים, קללות, מכה ומבזה הוריו, רצח, דיני שומרים, אונס, הדרדרות החברה
Go to Top