(הזכות לחץ \ נאומו האחרון של משה רבינו לפני פטירתו (פ’ ניצבים-וילך